Mia Andrée

NEWS

2018 feb. Soloutställning, Wip:konsthall, Stockholm
2016/17 GOING PUBLIC XL – 30 hp, fristående kurs, Konstfack, Stockholm

 

Jordnära väv / Earthbound Weave
Invånarnas mattor tolkade i marktegel och betong

Förslag till konstnärlig gestaltning för gång- och cykelväg mellan Bagarmossen
och Skarpnäck  Se mer info

 

 

2016 Beblandat spår / Mixed Trail
Förslag till konstnärlig gestaltning av gågata
Spåret består av betongplattor med ingjutna siluetter i rostfri stål
föreställande urbant skräp och olika rester från flora och fauna.
När gestaltningen blandas med verklighetens skräp blir även
det en del av verket.
Se mer info

Mosaikgolv
Inspiration, golvmosaik, 200-talet f Kr,  Asarotos oikos – Osopat golv, Vatikanmuséet

 

2015 – 2017  Bilder från vinden, konstnärlig gestaltning, dagvård dagkirurgi, innertak,
Nya Karolinska Sjukhuset, Solna
Se mer info.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Mia Andrée

Spara

Spara

Annonser