Mia Andrée

NEWS

2019 1-16 juni,HELIG, HELIG ÄR BILDEN, Trosa lands kyrka och Konsthallen S:ta Anna
2019
25 maj – 16 juni, Årsringar, Konstnärshuset, Stockholm
2018/19 Helighetens bilder, fristående kurs, 15 hp, Konstfack, Stockholm
2018
Hög tid, Konstnärshuset, Stockholm
2018
  Big Bang, Slow Motions,  Wip:konsthall, Stockholm


1-16 juni, 2019  HELIG, HELIG ÄR BILDEN
Trosa lands kyrka och Konsthallen S:ta Anna

Kropp, kol på papper, 240 x 150 cm, 2019

Kropp

 

Likt en kraftig pelare tecknar, gnuggar och suddar jag fram
trädet med kol på papper. Inspirerad av heligheten som stor
energi, framvällande, smärtsam, skräckinjagande, obegriplig
och grotesk blandad med känslor av förlossning och uppfyllelse.

 


 

På glänt / Ajar, kolteckningar, 2017-2018 :

”Right now your heart is beating in utter darkness
inside your chest. You were conceived in the dark
of your mother’s womb. Everything that is happening
above ground is because of what’s happening below,
in the shadows. We have to descend into the dark,
yet we are continually trying to climb out of it.

In  The Marriage of Heaven and Hell  Blake said we
have to go to heaven for form and to hell for energy,
and marry the two. There is vitality in that move.

I notice a kind of anemia in a certain sort of New Age
spirituality. There’s not much blood in it. It lacks the
black earth of what in Spanish is called duende: the erotic,
juicy energy that makes things shimmer. Blake knew
that much of that energy is cut off from our lives and
relegated to hell. So we have to go into the shadows
and bring it back out.

Our hyperpositive tendencies want us to do a spiritual
bypass around the mess of it all, but it’s there in that
mess that we are most human.”

Francis Weller on Navigating Our Losses


 

2018 Bilder från vinden / Pictures from the attic, NKS, Nya Karolinska Sjukhuset i Solna

 

Bilder från vinden / Pictures from the attic är en fotoserie om sexton unika
bilder, 120 x 60 cm, som både hör samman och kan upplevas var för sig.
Platsen för den konstnärliga gestaltningen är taken i två patientavdelningar på
operation uppvak, dagvård.

Vinden är  något som betyder, ”ett öppet rum närmast taket i ett hus”.
Vinden associerar jag till en suggestiv och fantasieggande plats där många
saker har samlats genom åren. Vinden är en symbol för minnet.

Bilder på små saker, ofta från gamla vindar, som kan trigga minnen.

Se mer info

 


 

2016 Beblandat spår / Mixed Trail

Skiss för konstnärlig gestaltning av gågata i Hagsätra, Stockholm
(För fristående kursen, GOING PUBLIC, Konstfack)

Mosaikgolv
Inspiration, golvmosaik, 200-talet f Kr,  Asarotos oikos – Osopat golv, Vatikanmuséet

Inspiration
Spåret bryter gatans raka linjer och är inspirerad av
naturstigarna som jag föreställer mig fanns i skogen som växte
här innan stadsdelen byggdes. Stigens linje liknar livets väg, är
ofta lite trevande och krokig.

Jag tänker på människorna i vardagen som rör sig längs gator
och torg på väg till jobbet, hem, eller i andra ärenden.
Verket blir en följeslagare en bit på vägen.

Jag vill sätta fokus på de vardagliga detaljerna och hoppas att
verket kan leda till en en mer närvarande och lekfull blick på gatans
skräp.

Beblandat spår blir även en tidsmarkör för vår tid. Med tiden
kommer det urbana skräpet att få en annan design.

Material
Spåret består av betongplattor med ingjutna siluetter i rostfri stål
föreställande urbant skräp och olika rester från flora och fauna.
När gestaltningen blandas med verklighetens skräp blir även
det en del av verket. Nedfallna löv, kvistar och tappat skräp
blandas med metallsiluetterna i betongplattorna.
Se mer info

 

 

 

 

© Mia Andrée

Spara

Spara

Annonser