Mia Andréejuni. 2022
De aningslösa – en utställning i aningslöshetens frizon
Slipvillan, Långholmen, Stockholm

https://slipvillan.org/hem/events/de-aningsl-sa.html

Bli till, slagg- och lavastenar, rep och snören, höjd 4m

Publicerad:
Kulturtidskriften Hjärnstorm nr 146-47, Skog
teckningar på sid. 23-28
https://hjarnstorm.se/

 • benhuset-katarinaförsamling-svenskakyrkan-bårhus-benhus-likbod-liklucka-1700-tal-påglänt-ajar-kolteckningar-oljepastell-oilpastel-charcoal-drawings-teckningar
 • kolteckning-teckning-charcoaldrawing-drawing-charcoal-kol-papper-el-elektricitet-electricity-light-bottom-sea-ocean
 • mångfärgad-oljepastell-skrapa-oilpastel-nest-fågelbo-bo-
 • wonderland-underlandet-blodådror-skog-öppning-
 • heligheten-holiness-mysticalexperience-portaloflifeanddeath-portal-vagina-tree-pole-wrinkels-rynkor-farmor-ärr-scars-
 • fallingbodies-fallandekroppar
 • trädstam-nedslag-bomb-oljepastell-oilpastel-earth-jord
 • heart-munch-skiet-thescream-charcoal-kol-valves-innervalves-valv-
 • charcoaldrawing-corona-kolteckning-teckning-kolpåpapper-hjärtochkärl-träd
 • corona-lungs-upsidedown-heart-anatomicposter
 • trance-trans-gränsöverskidande-loop-
 • grafit-nerves-graphite-nerver-blyerts
 • kolteckning-teckning-charcoal-drawing

Soloutställningen ”På glänt / Ajar” i Benhuset, Katarina kyrka, 2021

Med kol, oljepastell, grafit och färgpenna tecknar jag på papper. Bilderna befinner sig i en värld av kropp och inre liv och ofta i ett gränsland mellan abstrakt och föreställande.

Jag söker uttryck för olika känslolägen och mentala tillstånd som har en bakgrund i existentiella frågeställningar som även står i förhållande till kultur och samhälle. I formspråket hämtar jag inspiration från busksnår, rötter, jord, trädstammar, djurhål, elektriska fenomen och åskblixtars struktur. Jag har även tagit intryck av äldre anatomiska planscher av människans inre organ. Hudrynkor, kroppens organstrukturer, nervsystemet och blodådrors utseende och likheterna med växtriket intresserar mig

Titeln På glänt / Ajar syftar på ibland dramatiska mentala tillstånd där vardagsmedvetandet tillfälligt vidgas och upplevelsen av en kontakt med något större öppnas. Det kan uppstå brytpunkter i livet då allt ställs på sin spets.

Copyright © Mia Andrée 1999 – 2022

Inga arkiv att visa.
Inga arkiv att visa.
Inga arkiv att visa.