Mia Andrée

NEWS

2018 februari, Wip:konsthall, Big Bang, Slow Motions,
utställning tillsammans med Amanda Vestberg, foto och Malin Peter, video

På glänt / Ajar, kolteckningar, 2017-2018 :

 


 

2017 dec, Salong CFF, Stockholm,  www.centrumförfotografi.se.

2017 15 november, Öppna ateljéer, Wip:sthlm, Årsta Skolgränd 14 BD,
Årstaberg, Stockholm

2017 november, Installation av konstnärlig gestaltning, Bilder från vinden /
Pictures from the attic
, NKS, Nya Karolinska Sjukhuset i Solna

Bilder från vinden / Pictures from the attic är en fotoserie om sexton unika
bilder, 120 x 60 cm, som både hör samman och kan upplevas var för sig.
Platsen för den konstnärliga gestaltningen är taken i två patientavdelningar på
operation uppvak, dagvård.

Vinden är  något som betyder, ”ett öppet rum närmast taket i ett hus”.
Vinden associerar jag till en suggestiv och fantasieggande plats där många
saker har samlats genom åren. Vinden är en symbol för minnet.
Minnen är något vi samlar på oss genom livet. Mina bilder stimulerar den
egna fantasin med bilder från den egna inre vinden. Låt inte dina bästa,
viktigaste och starkaste minnen lösa upp sig och försvinna. Behåll dem
och ta med dig dem in i framtiden som en skatt. De kan komma till användning
igen.

Bilder från vinden är bilder för människor i en utsatt situation. Ledord i mitt
arbete är: tröst, avleda tanken, göra platsen mer personlig, närhet, något upp-
lyftande, fantasifullhet och humor.

 

 

 


 

Jordnära väv / Earthbound Weave
Invånarnas mattor tolkade i marktegel och betong

Skiss för konstnärlig gestaltning för gång- och cykelväg mellan Bagarmossen
och Skarpnäck (fristående kurs, GOING PUBLIC XL, Konstfack)

Utgångspunkt
Min nyfikenhet drogs till de många inslagen av garngraffiti  i området och
jag tog därför reda på mer om garngraffitins historia.
I mitt förslag har jag inspirerats av en sida hos garngraffitin som jag tycker
utstrålar värme, kraftfullhet och hopp. Jag ser uttrycket som en reaktion på läget i
världen både vad gäller den digitala revolutionen och en känsla av ständigt
pågående kris. Vi behöver de varma och vänliga hälsningarna som motvikt.

Kontakten mellan det privata och det gemensamma
Gestaltningens genomförande inleds med invånarnas gemensamma matt-
performance. På allmänna anslagstavlor och genom annonseringar i lokaltidning
annonseras en inbjudan om deltagande i ett evenemang där en matta från hemmet
skall tas med. De medtagna mattorna läggs ut i en lång rad efter varandra på vägen.
Tolkningen av invånarnas mattor till tegel och att lägga dem  på rad efter varandra
inger en känsla av samarbete och gemenskap, men också högtidlighet.
Mattorna har kopplingar till, precis som många av medborgarna, vitt skilda delar
av världen.

Kontakten mellan marktegel, vävda mattor och historien
Tegel är bränd lera som ofta är uppgrävd från marken på platser där inlandsisen har
legat. Mattor skyddade ursprungligen nomader från markens kyla om natten.
Mattorna har i sin teknik och i sina symboliska bilder och mönster, rötter i
en mångtusenårig historia.

Tegel inger en känsla av stabilitet, värme och hållbarhet.

 


 

2016 Beblandat spår / Mixed Trail

Skiss för konstnärlig gestaltning av gågata i Hagsätra, Stockholm
(För fristående kursen, GOING PUBLIC, Konstfack)

Inspiration
Spåret bryter gatans raka linjer och är inspirerad av
naturstigarna som jag föreställer mig fanns i skogen som växte
här innan stadsdelen byggdes. Stigens linje liknar livets väg, är
ofta lite trevande och krokig.

Jag tänker på människorna i vardagen som rör sig längs gator
och torg på väg till jobbet, hem, eller i andra ärenden.
Verket blir en följeslagare en bit på vägen.

Jag vill sätta fokus på de vardagliga detaljerna och hoppas att
verket kan leda till en en mer lekfull blick på gatans skräp.

Beblandat spår blir även en tidsmarkör för vår tid. Med tiden
kommer det urbana skräpet att få en annan design.

Material
Spåret består av betongplattor med ingjutna siluetter i rostfri stål
föreställande urbant skräp och olika rester från flora och fauna.
När gestaltningen blandas med verklighetens skräp blir även
det en del av verket. Nedfallna löv, kvistar och tappat skräp
blandas med metallsiluetterna i betongplattorna.
Se mer info

Mosaikgolv
Inspiration, golvmosaik, 200-talet f Kr,  Asarotos oikos – Osopat golv, Vatikanmuséet

 

 

 

 

 

© Mia Andrée

Spara

Spara

Annonser